Monthly Archives: November 2014

Croatica et Tyrolensia u godišnjem planu rada NSK Zagreb (za 2014)

Na svoje smo zadovoljstvo nedavno otkrili da je planom rada NSK Zagreb za 2014. (PDF) predviđena suradnja s projektom Croatica et Tyrolensia:

Planira se uključivanje u rad na projektu Croatica et Tyrolensia 2013. – 2015. koji je pokrenut radi prikupljanja i objavljivanja latinskih tekstova u tiskanome i elektroničkome obliku te stvaranja digitalne bibliografije hrvatskih latinista. Osim Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, koji je i pokretač projekta, u njem sudjeluju Institut für neulateinische Studien u Innsbrucku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli te Marulianum u Splitu.

Naravno, od početka projekta teče naša suradnja s knjižničarkom NSK dr. sc. Irenom Galić Bešker, koja za Croatica et Tyrolensia sastavlja tipologiju žanrova hrvatskog latinizma (usp. radni nacrt za epiku i njezine podžanrove). No, ugodno je naći trag te suradnje u službenom dokumentu.