CroALa i CroTyr na festivalu (digitalizacije)

Željka Salopek, voditeljica stručne zbirke klasične filologije u Knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i suradnica projekta Croatica et Tyrolensia, predstavila je naš projekt na Petom festivalu hrvatskih digitalizacijskih projekata i objavljuje o tome kratak izvještaj.

Salopek izlaganje

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 20. do 21. ožujka 2015. održan je jubilarni, 5. festival hrvatskih digitalizacijskih projekata. Ovogodišnja su izlaganja bila iz područja digitalne humanistike, autorskog prava, korištenja digitalne kulturne baštine i digitalizacije specifičnih vrsta građe.

Naglašene su promjene koje digitalna građa unosi u istraživanja u humanistici te mogućnost interdisciplinarne suradnje u digitalizacijskim projektima. Upozoreno je na važnost kvalitetnog menadžmenta tih projekata. Iskustva gotovih digitalizacijskih projekata pokazala su koliko je digitalizacija danas važna u očuvanju i predstavljanju kulturne i znanstvene baštine.

Tema drugog dana festivala bila su autorska prava i prava korisnika u digitalnom okruženju. Rasprave te brojna pitanja nakon izlaganja istakla su potrebu za boljim smjernicama za primjenu i zaštitu ovih prava.

U izlaganju pod naslovom Pet godina zbirke Croatiae auctores Latini i prva godina projekta Croatica et Tyrolensia sudionike smo bolje upoznali s rastućom zbirkom CroALa (koja već broji 451 tekst 194 autora) te predstavili prve bibliografske i tekstualne rezultate projekta. Prikazali smo i tehnološku pozadinu zbirke te proces nastanka, označavanja i objave digitalnih tekstova. (Prezentaciju s izlaganja moguće je naći na stranicama festivala [PDF].)

CroALa se već šestu godinu upotpunjuje digitalnim izdanjima djela hrvatskih latinista nastalim u sklopu raznih domaćih i međunarodnih projekata. Već šestu godinu služi kao referentno mjesto i istraživački alat znanstvenicima koji se u svom radu koriste tim tekstovima. Osim toga, ima i njen velik potencijal u učenju latinskog jezika.

Predstavili smo rezultate jednogodišnjeg rada naših istraživača u sklopu projekta Croatica et Tyrolensia. Pored upotpunjavanja CroALa, objelodanjene su još dvije baze podataka: bibliografska baza hrvatskog latinizma pod nazivom Croatiae auctorum Latinorum bibliographia (http://solr.ffzg.hr/basex/) nastala je na FFZG-u, dok kolege iz Innsbrucka objavljuju digitalne tekstove tirolskih latinista u bazi podataka Latinitas Tyrolensis ili skraćeno LatTy (http://solr.ffzg.hr/philologic/latty.whizbang.form.html).Cite this blog post
Neven Jovanović (2015, May 9). CroALa i CroTyr na festivalu (digitalizacije). Croatica et Tyrolensia. Retrieved June 15, 2024, from https://doi.org/10.58079/ne7l

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search